SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Двустранно счетоводство

31.01.2021 г.

Направени са промени по VIES - декларацията във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20210131.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2021 година.


20.03.2020 г.

Направени са промени в Дневника за покупките, Дневника за продажбите и VIES - декларацията във връзка с прилагане на режимa складиране на стоки до поискване (чл.15а ЗДДС).

Ако Вие не използвате и не възнамерявате да използвате режима складиране на стоки до поискване, тогава може да не качвате тази актуализация.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20200320.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2020 година.


25.06.2019 г.

Отстранена е грешка Автоматично осчетоводяване от текстови файлове относно Закриване на платени в брой фактури. Не е необходима актуализация на базата данни.

17.06.2019 г.

Промени относно отложено начисляване на ДДС по внос, съгласно изискванията на чл. 167а ЗДДС в сила от 01.07.2019 г.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20190617.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2019 година.