Категории продукти и услуги


Двустранно счетоводство - Сървер
Цена без ДДС 957.95 лв.
Цена с ДДС 1 149.54 лв. Поръчай »

Двустранно счетоводство - Работна станция
Цена без ДДС 156.40 лв.
Цена с ДДС 187.68 лв. Поръчай »

Двустранно счетоводство - Отдалечен достъп
Цена без ДДС 195.50 лв.
Цена с ДДС 234.60 лв. Поръчай »

Двустранно счетоводство - Модул Ресторанти
Цена без ДДС 195.50 лв.
Цена с ДДС 234.60 лв. Поръчай »

Фактуриране с автоматично осчетоводяване
Цена без ДДС 351.90 лв.
Цена с ДДС 422.28 лв. Поръчай »

Фактури ПРО - СУПТО
Цена без ДДС 547.40 лв.
Цена с ДДС 656.88 лв. Поръчай »

Фактуриране - Модул трансфер XML за Е-Фактура
Цена без ДДС 97.75 лв.
Цена с ДДС 117.30 лв. Поръчай »

Заплати и персонал - Сървер
Цена без ДДС 957.95 лв.
Цена с ДДС 1 149.54 лв. Поръчай »

Заплати и персонал - Работна станция
Цена без ДДС 156.40 лв.
Цена с ДДС 187.68 лв. Поръчай »

Заплати и персонал - Отдалечен достъп
Цена без ДДС 195.50 лв.
Цена с ДДС 234.60 лв. Поръчай »

StoreEx - СУПТО Сървер до три работни места
Цена без ДДС 3 323.50 лв.
Цена с ДДС 3 988.20 лв. Поръчай »

StoreEx - Работна станция
Цена без ДДС 195.50 лв.
Цена с ДДС 234.60 лв. Поръчай »

StoreEx - Отдалечен достъп
Цена без ДДС 195.50 лв.
Цена с ДДС 234.60 лв. Поръчай »

StoreEx - Модул Разнос
Цена без ДДС 684.25 лв.
Цена с ДДС 821.10 лв. Поръчай »

StoreEx - Модул Продажби мобилни търговци
Цена без ДДС 684.25 лв.
Цена с ДДС 821.10 лв. Поръчай »

StoreEx - DataSnap Server мобилни устройства
Цена без ДДС 938.40 лв.
Цена с ДДС 1 126.08 лв. Поръчай »

StoreEx - Модул Търговия с хранителни продукти
Цена без ДДС 879.75 лв.
Цена с ДДС 1 055.70 лв. Поръчай »

Складово стопанство
Цена без ДДС 293.25 лв.
Цена с ДДС 351.90 лв. Поръчай »

Платежни документи
Цена без ДДС 68.43 лв.
Цена с ДДС 82.12 лв. Поръчай »

Хонорари
Цена без ДДС 351.90 лв.
Цена с ДДС 422.28 лв. Поръчай »

Годишен абонамент - Хонорари
Цена без ДДС 117.30 лв.
Цена с ДДС 140.76 лв. Поръчай »

Годишен абонамент - Фактури
Цена без ДДС 117.30 лв.
Цена с ДДС 140.76 лв. Поръчай »

Годишен абонамент - Складово стопанство
Цена без ДДС 117.30 лв.
Цена с ДДС 140.76 лв. Поръчай »