SoftSystems

Цени за поддръжка и обслужване

Годишен абонамент за поддръжка

1. Всички нови възможности, екстри и автоматични операции в новите версии.

2. Всички промени вследствие на изменения в законодателството и нормативната база.

3. Консултации по телефона и по e-mail.

4. Поддръжка и съдействие при проблеми с лицензираните SoftSystems програмни продукти, закупени от клиента.

No Наименование Цена EURO
1. Двустранно счетоводство - брой работни места  
1.1 За 1 144.00
1.2 От 2 до 5 168.00
1.3 От 6 до 10 226.00
1.4 Над 10 308.00
2. Заплати и персонал - брой работни места  
2.1 За 1 144.00
2.2 От 2 до 5 168.00
2.3 От 6 до 10 226.00
2.4 Над 10 308.00
3. Хонорари 60.00
4. Фактури 60.00
5. Складово стопанство 60.00
Цените са без включен ДДС
При комбиниран абонамент за няколко програмни продукта се ползва 10% отстъпка от общата цена.
Годишният абонамент се заплаща за календарна година от 01.01 до 31.12.

Консултации и поддръжка

1. Безплатни консултации по телефон и Интернет - само за клиенти, чиито договор за абонаментно поддържане не е изтекъл.

2. Платени консултации :

Вид В офиса на клиента (лв.) В офиса на Софтсистемс (лв.)
С предварително записване 60.00 40.00
Експресно (без предварително записване) 80.00 60.00
Цените са за всеки започнат час без включен ДДС. За клиенти отдалечени на разстояние над 30 км от офиса на Софтсистемс времето за пътуване се заплаща по горепосочените цени.