SoftSystems

Цени на програмните продукти

Ценова листа на стандартните програмни продукти, разработени от фирма Софтсистемс ООД

Програмните продукти са разработени по технологията Клиент - Сървер. За обработка и съхраняване на информацията се използват SQL и релационни бази данни. Програмите работят с SQL Server : Firebird 2.1, 2.0 за Windows (Linux). Всички програмни продукти са многофирмени и нямат ограничения на броя на фирмите, които ще се обработват.

No Наименование Цена EURO
1. Двустранно счетоводство Сървер 590.00
1.1 Двустранно счетоводство за всяка работна станция в локална мрежа 80.00
1.2 Отдалечен достъп през Терминал 100.00
1.3 Модул Готова продукция 100.00
1.4 Модул Ресторанти 100.00
2. Фактуриране с автоматично осчетоводяване 180.00
2.1 Трансфер на фактури в XML за Е-Фактура 50.00
3. Заплати и персонал с автоматично осчетоводяване 590.00
3.1 Заплати и персонал за всяка работна станция в локална мрежа 80.00
4. StoreExBase - Складова система за отчитане и управление на търговската дейност и производство  
4.1 До три работни места 1700.00
4.2 За всяка следваща станция в локална мрежа 100.00
4.3 Отдалечен достъп през Терминал 100.00
4.4 Модул Организиране и отчитане на разнос
(по предварителни заявки от клиенти, товарителница на колата, документи за експедиция по клиенти и отчитане на разнос)
350.00
4.5 Мобилна система за отчитане на продажби  
4.5.1 Модул Организиране и отчитане на продажби от мобилни търговци 350.00
4.5.2 DataSnap Server за връзка между централната база данни и мобилните устройства 480.00
4.5.3 Модул StoreEx-MB  
4.5.3.1 За всяко устройство до 10 бр. включително 180.00
4.5.3.2 Над 10 120.00
4.6 Модул Търговия с хранителни продукти - следене по партида на производител и срок на годност 450.00
4.7 Модул Окомплектовка и контрол на изпълнението на заявката
(Сканиране на стоките по заявка. Следене на количества и вид стока по заявени и подготвени за реализация.)
480.00
4.8 Мобилна инвентаризация със Smart устройства и Bluetooth BarCode Scaners 230.00
5. Складово стопанство 150.00
6. Платежни документи 35.00
7. Хонорари 180.00
Цените са без включен ДДС

В цената на закупуване на всеки нов продукт са включени

1. Една година гаранция
Гаранцията се отнася за програмни грешки, които се отстраняват в най-кратък срок след съобщаването им от клиента по телефона или по Интернет.

2. Дистрибутив на CD-ROM
На CD-ROM се съдържа инсталационна програма, електронна документация в .CHM файлове, разработени примери за работа с фирми с различен предмет на дейност.

3. Обучение
Общо три часа за инсталация и практическо обучение (за всеки закупен продукт). Инсталацията и обучението се извършват дистанционно през Интернет чрез софтуер за отдалечен достъп.

4. Абонаментна поддръжка до края на календарната година.

Отстъпки при закупуване

1. При едновременно закупуване на два или повече продукта се ползва 10% отстъпка от общата цена.

2. При закупен един продукт за всеки следващ се ползва 5% отстъпка.

3. При закупуване на продукти през месеците Октомври, Ноември и Декември получавате безплатен годишен абонамент за следващата календарна година.