StoreEx СУПТО

Програмният продукт StoreEx представлява система за цялостна отчетност на дейността на търговските обекти.

Продуктът отговаря на изискванията на Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.Регистрационен номер 148. Продуктът управлява фискални устройства на слeдните производители – DATECS, ELTRADE, DAISY, TREMOL.

Функционалността на продукта включва обработка и издаване на следните видове първични документи:

Складови документи

Първични документи за каси

Програмата предлага следните справки :

Разширени възможности

Използуват се два метода на оценка при обработка на складовите наличности: средно претеглена цена за месец и средно претеглена цена за ден.

Продуктът е интегриран с програмния модул Двустранно счетоводство, като е предоставена възможност за прехвърляне на Складовите документи и Дневници за покупки и продажби чрез текстови файлове.

Програмният продукт работи в локална мрежа без ограничения върху броя на работните станции и мрежовата операционна система.