SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Хонорари

08.01.2024 г.

Промяна на минималната работна заплата 933.00 лв.

Промяна на минималния осигурителен доход на 933.00 лв. и максималния осигутителен доход на 3740 лв. в сила от 01.01.2024 г.

Добавени са параграфи за 2024 г.

Актуализирана е номенклатурата на видовете доходи.

За по детайлна информация вижте файл readme_hono20240108.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2024 година.


11.10.2023 г.

Промяна генериране и печат на ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ за плащания от/към бюджета.

02.10.2023 г.

Актуализация на банковите сметки за плащане към НАП от 2 октомври 2023г.

Забележка: Няма промяна по базата данни.

14.08.2023 г.

Актуализацията е във връзка с промените в Закона за бюджета на ДОО за 2023 година в сила от 01.08.2023 (ДВ бр.66 от 01.08.2023).

03.04.2023 г.

Промяна на Служебна бележка по чл.45 ал.5 от ЗДДФЛ за 2023 г. Добавен е нов код 3061 за Доходи от упражняване на свободна професия като адвокат.

За физическите лица с Булстат е премахнато задължителното въвеждане на ЕГН.
При издаване на Сметка за изплатени суми попълването на ЕГН е задължително в случаите, в които се дължат осигуровки.

10.01.2023 г.

Промяна на минималната работна заплата 780 лв.

Добавени са параграфи за 2023 г.

Добавен нов код за вид доход 3061 Доходи от упражняване на свободна професия като адвокат в сила от 01.01.2023 г.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2023 година.


14.03.2022 г.

Промяна на минималната работна заплата 710 лв. в сила от 01.04.2022 г.

Промяна на минималния осигурителен доход на 710.00 лв. и максималния осигутителен доход на 3400 лв. в сила от 01.04.2022 г.

26.01.2022 г.

Добавени са параграфи за 2022 г.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2022 година.