Двустранно счетоводство

Програмният продукт Двустранно счетоводство представлява интегрирана система за цялостна счетоводна отчетност.

Позволява обработка на неограничен брой фирми, като включва: