Фактури ПРО СУПТО

Фактури ПРО е програмен продукт за извършване на продажби и издаване на Фактури, ДТ и КТ известия.

Продуктът отговаря на изискванията на Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Регистрационен номер 144. Фактури ПРО управлява фискални устройства на слeдните производители – DATECS, ELTRADE, DAISY, TREMOL.
Технологията на работа с Фактури ПРО изисква първо да се извърши продажбата и след успешното ѝ приключване се издава фактура или документ за касова продажба. В случаите на работа с доверители (чл. 29, ал.1, т.2 от Наредба Н-18) програмата предлага издаване на ИДС.

Модулът е изцяло интегриран с програмния продукт Двустранно счетоводство, което означава, че могат да се използуват създадените номенклатури на стоки и продукция и всички издадени документи автоматично да се осчетоводяват в програмата за счетоводство. Продадените материали и стоки също се изписват автоматично от съответните складове.